CORONA MAATREGELEN

• in cadans •

Beste Patiënten

 Gezien het advies om niet noodzakelijke behandelingen uit te stellen en patiënten te instrueren om zelfstandig te oefenen wanneer mogelijk, zullen wij iedereen persoonlijk contacteren om in samenspraak te beslissen wat we de komende weken doen.

Dringende en noodzakelijke behandelingen kunnen afgesproken worden na overleg.

Er is de  mogelijheid voor ons clienteel om met de somato-pedagogie(Geert Callewaert) op afstand met whatsapp of skype oefeningen na te kijken voor te stellen en te begeleiden . Op die manier  kunnen we jullie ondersteunen in jullie evolutieproces. Dit geld in de toekomst ook voor de logopedie. Gelieve op 011533060 te bellen om af te spreken.

Indien jullie zelf ziek zijn, zieke partner of kinderen in huis hebben of in aanraking gekomen zijn met zieke mensen vragen wij vriendelijk om de gemaakte afspraak te annuleren en ons hierover te informeren.

Wij vragen jullie om stipt op tijd te komen om de tijd in de wachtkamer zo beperkt mogelijk te houden.

Wij treffen zelf ook de nodige maatregelen:

         * voor en na elke behandeling wordt elke behandeltafel met steunkussens volledig ontsmet.

         * elke therapeut wast de handen voor en na elke behandeling.

         * medisch oefenmateriaal, pennen, deurklinken, kranen, stoelen en schrijftafels worden volledig ontsmet.

         * Alle patiënten worden verplicht hun handen te wassen bij binnenkomst in de therapieruimte.

Alvast bedankt om de maatregelen in acht te nemen.

Samen staan we sterk tegen het coronavirus.