Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx

 

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding benadert de mens als een persoon in ontwikkeling. Bij kinderen is het overduidelijk dat ze zich volop aan het ontwikkelen zijn. Ze veranderen 
en leren op korte tijd heel erg veel. Maar ook tieners en volwassenen staan niet stil. Ook zij leren voortdurend bij en moeten zich constant aanpassen aan de omgeving, aan andere mensen of aan veranderende levensomstandigheden.

 

Meestal verloopt deze ontwikkeling en aanpassing aan de omgeving vlot en spontaan. 
Maar soms zijn er periodes dat het allemaal erg moeizaam gaat en elke verandering enorm veel energie en moeite kost. De persoon in kwestie krijgt dan soms het gevoel dat het allemaal teveel wordt. 


 

Dit kan zich uiten in:

 

  • psychomotorische achterstand
  • onhandigheid
  • leermoeilijkheden
  • concentratiemoeilijkheden
  • faalangst
  • problemen met ruimtelijk inzicht en lateralisatie
  • medisch niet verklaarbare hoofdpijn of buikpijn
  • niet goed in zijn vel zitten
  • slaapproblemen
  • gevoelens van spanningen en stress

 

In de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding streven we ernaar het overspannen en overbelaste kind (of persoon) op systematische en individuele manier te helpen om zijn natuurlijk evenwicht terug te vinden en te bewaren.

Vermits iedereen zich ontwikkelt op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo spreken we van ontwikkelings'begeleiding'.

Deze begeleiding gebeurt op maat en op het tempo van de betrokken persoon waarbij steeds naar een haalbare uitdaging gezocht wordt om zo tot de volgende stap in de ontwikkeling te komen. 

 

Meer info: www.vkoh.be

Deze specialisten staan ter beschikking voor u