Bobath-therapie bij volwassenen

 

De Bobath-therapie is een behandelingsmethode voor mensen met motorische problemen

ten gevolge van een letsel in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).
Dit kan zich voordoen na een CVA, bij multiple sclerose, ziekte van Parkinson,
na een hersenoperatie, na een ongeval ...

 

Zo'n letsel kan stoornissen veroorzaken in het kunnen controleren van de bewegingen
van het lichaam (teveel of te weinig spierspanning, verstoorde coördinatie ...) waardoor
een beweging niet wordt uitgevoerd zoals men wenst.
Er kunnen ook gevoelsveranderingen (pijn, tintelingen, doofheid ...) optreden,
gedragsveranderingen (meer of minder emotioneel, impulsief, minder initiatiefname ...) of
veranderingen op mentaal gebied, in het denken (taakplanning is moeilijker, verminderd
geheugen, moeite hebben met het vinden van de juiste woorden ...).

 

Als Bobath-therapeut proberen we de spierspanning te normaliseren en een betere
lichaamshouding uit te lokken. Zo worden de ideale omstandigheden gecreëerd om een
beweging of een taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden maar ook met de beperkingen
(motorisch, mentaal, emotioneel) die de persoon op dat moment ondervindt.

 

We richten ons op het individu in zijn totaliteit. Niet alleen naar de persoon met
het hersenletsel maar ook naar zijn familie en hulpverleners (bv. door het aanleren van
hoe je best een transfer doet bv. van de rolstoel naar het bed, of door het aanreiken van
hulpmiddelen ...) met als uiteindelijke doel de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren
binnen zijn eigen leefwereld. 

 

Meer info:  www.bvbobath.be

Deze specialisten staan ter beschikking voor u