Katja Borremans

Katja Borremans

Logopediste

Katja Borremans is als master in de logopedie afgestudeerd aan de KULeuven. In 1998 begon ze te werken bij In Cadans.


Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een letsel in de linker hersenhelft. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een CVA, een ongeval of een hersentumor.

MEER INFO

Afwijkende mondgewoonten (oro-myofunctionele therapie)

Oro-myofunctionele therapie is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

MEER INFO

Articulatiestoornissen

Een articulatiestoornis treedt op wanneer een persoon één of meerdere klanken niet of niet goed kan uitspreken, bv. lispelen.

MEER INFO

Leerstoornissen logopedie

Een leerstoornis is niet hetzelfde als een leerprobleem. Een persoon kan leerproblemen ondervinden. Hij heeft moeite met lezen, spellen, rekenen, vreemde talen, … Wanneer een leerprobleem aangepakt wordt, verdwijnt het. Maar, wanneer het probleem, na intensieve therapie niet verdwijnt, dan spreken we van een leerstoornis.

MEER INFO

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening die afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem veroorzaakt. Het stemgeluid is hees, te zacht of te luid, te hoog of te laag, de stem valt weg of slaat over. Vaak zijn er problemen met de ademhaling, is er een vermoeid gevoel in de keel en is er sprake van keelpijn, keelschrapen en hoesten.

MEER INFO

Taalstoornissen

Wanneer een kind problemen heeft met het verwerven van de taal, spreken we van taalstoornissen. Deze problemen kunnen optreden in de expressieve en/of de receptieve taal. Sommige kinderen hebben dus problemen met het vormen van zinnen, met de woordstructuur, met de woordenschat, … ; vaak is ook het begrijpen van de taal zeer moeilijk.

MEER INFO